THE ARTIFICIALLY INTELLIGENT HEALTHCARE SECTOR
Economist event banner
Monday, September 24th 2018

John Andrews
Evi Hatziandreou
Hutan Ashrafian
George Aggouris (English Presentation)
Vasileios Drakopoulos (English Presentation) (Greek speech)
Costica Dumbrava
Thomas Wilckens
Jurgi Camblong
Nektarios Tavernarakis
Meletios A. Dimopoulos
Christina Papanikolaou (English Presentation)
George Zacharopoulos
Vasso Panagiotopoulou
Kostas Axarloglou
John Kalogerakis
Ioannis Kantoros
Evi Hatziandreou
Morris Hosseini (English presentation)
Anastasios Vekris
Achilleas Gravanis
Bart De Witte
Vasilis Plagianakos
Pantelis Georgiou (English Presentation)
Stavros Lagousis (English Presentation)
Lefteris Kretsos
Anna Diamantopoulou
Harry Theoharis (Greek speech)
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner