Προσεχή Συνέδρια

Προηγούμενα Συνέδρια
Event Banner
The Sports Business Summit for south-east Europe
The sky is the limit
20 Σεπτεμβρίου 2019, Αθήνα
Δείτε το συνέδριο λεπτομερώς  Ατομική ΕγγραφήΕγγραφή - Εταιρικό Τραπέζι
Event Banner
WESTERN BALKANS SUMMIT
Reinforcing the momentum for European integration
1η Οκτωβρίου 2019, Σκόπια
Δείτε το συνέδριο λεπτομερώς  Ατομική Εγγραφή
Event Banner
THIRD SUSTAINABILITY SUMMIT
FOR SOUTH-EAST EUROPE AND THE MEDITERRANEAN
16-17 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα
Δείτε το συνέδριο λεπτομερώς  Ατομική ΕγγραφήΕγγραφή - Εταιρικό Τραπέζι
Event Banner
15TH CYPRUS SUMMIT
Cyprus: Thriving unimpeded? Europe: In need of a new narrative
4-5 Νοεμβρίου 2019, Λευκωσία
Δείτε το συνέδριο λεπτομερώς  Ατομική Εγγραφή
Event Banner
THE EASTMED - LONDON INVESTMENT SUMMIT
Cyprus - Greece - Israel: Propelling a partnership for growth
3 Δεκεμβρίου 2019, Λονδίνο
Δείτε το συνέδριο λεπτομερώς  Ατομική Εγγραφή
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner