Προσεχή Συνέδρια

Προηγούμενα Συνέδρια
Event Banner
TAKING CYBERSPHERE TO THE NEXT LEVEL
A peek into the future boardroom
18 Μαρτίου 2019, Αθήνα
Δείτε το συνέδριο λεπτομερώς  Ατομική ΕγγραφήΕγγραφή - Εταιρικό Τραπέζι
Event Banner
THE FUTURE WORKPLACE:
THE NEW JOBS • THE NEW SKILLS
28 Μαρτίου 2019, Αθήνα
Δείτε το συνέδριο λεπτομερώς  Ατομική ΕγγραφήΕγγραφή - Εταιρικό Τραπέζι
Event Banner
23η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με Κυβέρνηση της Ελλάδας
Europe: Leaving indecisiveness behind?
11-12 Ιουλίου 2019, Grand Resort Lagonissi
Δείτε το συνέδριο λεπτομερώς  Ατομική Εγγραφή
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner