Προσεχή Συνέδρια

Προηγούμενα Συνέδρια
Event Banner
EURO ZONE’S QUEST FOR A CORONAVIRUS “VACCINE”
EURO ZONE’S QUEST FOR A CORONAVIRUS “VACCINE”
5 Ιουνίου 2020 • Digital event
Δείτε το συνέδριο λεπτομερώς  Ατομική Εγγραφή
Event Banner
ΤΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ
Overcoming the waves of an ageing population in the shadow of Covid-19
Date to be announced soon
Δείτε το συνέδριο λεπτομερώς  Ατομική ΕγγραφήΕγγραφή - Εταιρικό Τραπέζι
Event Banner
FIFTH AGRICULTURAL BUSINESS SUMMIT
THE EU GREEN DEAL AND SUSTAINABLE AGRICULTURE
Date to be announced soon
Δείτε το συνέδριο λεπτομερώς  Ατομική ΕγγραφήΕγγραφή - Εταιρικό Τραπέζι
Event Banner
24th Roundtable with the government of Greece
Europe: Reinforcing cohesion in turbulent times
Date to be announced soon
Δείτε το συνέδριο λεπτομερώς  Ατομική Εγγραφή
Event Banner
SECOND EASTMED - NEW YORK INVESTMENT SUMMIT
Cyprus • Greece • Israel: Exploring corridors for investment and growth
29 Σεπτέμβριος 2020, Νέα Υόρκη
Δείτε το συνέδριο λεπτομερώς  Ατομική Εγγραφή
Event Banner
FOURTH SUSTAINABILITY SUMMIT
FOR SOUTH-EAST EUROPE AND THE MEDITERRANEAN
October 1st & 2nd, 2020, Athens
Δείτε το συνέδριο λεπτομερώς  Ατομική Εγγραφή
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner