Προσεχή Συνέδρια

Προηγούμενα Συνέδρια
Event Banner
24th Roundtable with the government of Greece
Europe: Reinforcing cohesion in turbulent times
15-16 Σεπτεμβρίου 2020, Grand Resort Lagonissi
Δείτε το συνέδριο λεπτομερώς  Ατομική ΕγγραφήΕγγραφή - Εταιρικό Τραπέζι
Event Banner
SECOND EASTMED - NEW YORK INVESTMENT SUMMIT
Cyprus • Greece • Israel: Exploring corridors for investment and growth
29 Σεπτέμβριος 2020, Νέα Υόρκη
Δείτε το συνέδριο λεπτομερώς  Ατομική Εγγραφή
Event Banner
FOURTH SUSTAINABILITY SUMMIT
FOR SOUTH-EAST EUROPE AND THE MEDITERRANEAN
October 1st & 2nd, 2020, Athens
Δείτε το συνέδριο λεπτομερώς  Ατομική Εγγραφή
Event Banner
FIFTH AGRICULTURAL BUSINESS SUMMIT
THE EU GREEN DEAL AND SUSTAINABLE AGRICULTURE
7 Οκτωβρίου 2020, Larissa Imperial Hotel
Δείτε το συνέδριο λεπτομερώς  Ατομική ΕγγραφήΕγγραφή - Εταιρικό Τραπέζι
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner