Προσεχή Συνέδρια

Προηγούμενα Συνέδρια
Event Banner
23η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με Κυβέρνηση της Ελλάδας
Europe: Leaving indecisiveness behind?
16-17 Ιουλίου 2019, Grand Resort Lagonissi
Δείτε το συνέδριο λεπτομερώς  Ατομική ΕγγραφήΕγγραφή - Εταιρικό Τραπέζι
Event Banner
THIRD SUSTAINABLITY SUMMIT
FOR SOUTH-EAST EUROPE AND THE MEDITERRANEAN
16-17 Οκτωβρίου 2019, Αθήνα
Δείτε το συνέδριο λεπτομερώς  Ατομική ΕγγραφήΕγγραφή - Εταιρικό Τραπέζι
Event Banner
15TH CYPRUS SUMMIT
Cyprus: Thriving unimpeded? Europe: In need of a new narrative
4-5 Νοεμβρίου 2019, Λευκωσία
Δείτε το συνέδριο λεπτομερώς  Ατομική Εγγραφή
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner
Economist Link Banner